Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на  моб: +389 70 68 68 47 или преку e-mail: info@moekafe.mk

Купувачот има право на рекламација во следниве случаеви:

-испорака на производи кои не се нарачани;
-испорака на производи на кои им е истечен рокот на употреба.

МОЕКАФЕ не обезбедува гаранција или враќање на производи и/или парични средства за производи кои не се купени од нашата веб страница.

Претплати сѐ

за е-билтен