ОПШТО

МОЕКАФЕ не одговара за евентуални мали измени во однос на производите прикажани на фотографиите на официјалната веб страна. Фотографиите и описите на производите прикажани на нашата on line продавница се од информативен карактер.

Со Вашата регистрација и најавување на нашата веб страна www. moekafe.mk, изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашите политики и услови.

ЦЕНИ

Цените на производите на on line продавницата www.moekafe.mk се изразени во денари. МОЕ КАФЕ го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата. Купувачот се обврзува да ја плати цената која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Сите цени прикажани на веб-страница www.moekafe.mk се со вклучено ДДВ од 18%.

Претплати сѐ

за е-билтен